No physical items for this record

Text och musik, 4 str. Ackordanalys. Upptecknad av Bibbe-Lott Åsbom Kunze och Olle Österling efter Gunilla Olsson, som lärt sig visan av sin mor, Hanna Olsson Branäs.

Textbörjan: Å katta låg på ommen sjuk ho hade

Nyckelord: text lyrics noter ackord ackordanalys chords

Typ av material: Notalbum

Ingår i: Österling, Värmländsk kultur (s. 006)

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.