No physical items for this record

Text och musik, 1 str. Ackordanalys. Upptecknad av Gösta Geijer efter smeden Johan Fredriksson Hjälleskate, Millesvik.

Textbörjan: Å båssman han hade e endersta ko

Nyckelord: text lyrics noter ackord ackordanalys chords

Typ av material: Notalbum

Ingår i: Österling, Värmländsk kultur (s. 011)

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.