Mijnn siell o Gudh vphöijer tigh (textbörjan)

Language: Swedish Online resources:
No physical items for this record

Endast text, 6 str. Paralleller: Förf. av. S. Pollio; jfr thierfelder, s. 88 ff . För förklaring av förkortningarna, se Jonssons "1500- och 1600-talens visböcker. Alfabetiskt register."

Textbörjan: Mijnn siell o Gudh vphöijer tigh

Nyckelord: text lyrics

Ingår i: 1500- och 1600-talens visböcker. 2. KB:s visbok i 16:o (sida eller nr 085)

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.