Från Gudh will iagh eij skilias (textbörjan)

Language: Swedish Online resources:
No physical items for this record

Endast text 6 str. Paralleller: Gyllenmärs 73; Förf. av L Helmbold; jfr Thierfelder s. 86 f . För förklaring av förkortningarna, se Jonssons "1500- och 1600-talens visböcker. Alfabetiskt register."

Textbörjan: Från Gudh will iagh eij skilias

Nyckelord: text lyrics

Ingår i: 1500- och 1600-talens visböcker. 3. Drottning Sofias visbok (sida eller nr 010)

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.