Barndomshemmet

Language: Swedish Publication details: Chicago : And. L. Löfströms Förlag, Chicago, u.å.Online resources:
No physical items for this record

Endast text, 3 str. Pga misstag i pagineringen (i det exemplar som har registrerats) förekommer s 325 två gånger.

Textbörjan: Där som sädesfälten böja sig för vinden

Nyckelord: text lyrics

Ingår i: Löfström, And. L., Visbok (Löfströms Visbok) (sida eller nr 511)

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.