Läke- och örte-böcker från Sveriges medeltid.

Language: Swedish Publication details: Stockholm : Kongl. Boktryckeriet, 1883-86Online resources:
No physical items for this record

504 s. 3 häften. Överlåtelse från Institutionen för Visforskning per 1970-07-01.

Serie: Samlingar utgivna af Svenska Fornskriftsällskapet. Häft. 82, 84, 90.

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.