Acta et Processus Canonizacionis beate Birgitte.

Language: Swedish Publication details: Uppsala : Almqvist & Wiksell Boktryckeri AB, 1924-31Online resources:
No physical items for this record

lv + 691 s. Person-, ortsreg. 10 häften. Överlåtelse från Institutionen för Visforskning per 1970-07-01.

Serie: Samlingar utgivna af Svenska Fornskriftsällskapet. Ser. II. Bd I. Häft. 1-10.

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.