Den Svenska psalmboken, af Konungen gillad och stadfästad år 1819, med dess och messans vanliga m.fl. melodier, somliga äfven i äldre rythmisk form ---. Utg. af P. Pettersson, kontraktsprost och kyrkoherde i Rättvik.

Language: Swedish Publication details: Stockholm : P Palmquists AB, 1882Online resources:
No physical items for this record

7 genomsedda uppl. 624 + 64 s. Tillägg: Valda choraler för mansröster. Reg. Inb.

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.