Ich hab' noch einen Koffer in Berlin

Språk: Svenska Onlineresurser:
No physical items for this record

Heter Visan om Berlin i sv. övers. av Staffan Tjerneld

Typ av material: Hänvisning

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.