Björneborgarnes marsch / äää; Runeberg, J.L.; Arr: Pacius, Fredrik

Av: Medverkande: Språk: Svenska Utgivning: Uppsala : Almqvist & Wiksells, 1891Onlineresurser:
No physical items for this record

Endast text, 1 str.

Textbörjan: Söner af ett folk som blödt på Narvas hed på Polens sand

Nyckelord: text lyrics

Ingår i: Orphei Drängars Sångarfärd (Ord till . . .) (sida eller nr 015)

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.