Tanken / Petre, Torsten; Runeberg, J.L.; Petre, Torsten

Av: Medverkande: Språk: Svenska Utgivning: Stockholm : Abr. Lundquists Abr. L. 3809Onlineresurser:
No physical items for this record

Text och melodi, 1 str. Fyrstämmigt arr. för mansröster.

Textbörjan: Tanke se hur fogeln svingar under molnet lätt och fri

Nyckelord: text lyrics noter

Ingår i: Petre, T., Upsala-Minnen, 12 qvartetter för mansröster (sida eller nr 002)

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.