På Mora vall / Petre, Torsten; Petre, Torsten; Petre, Torsten

Av: Medverkande: Språk: Svenska Utgivning: Stockholm : Abr. Lundquists Abr. L. 3809Onlineresurser:
No physical items for this record

Text och melodi, 1 str. Fyrstämmigt arr. för mansröster.

Textbörjan: Till Mora vall vi alla gå

Nyckelord: text lyrics noter

Ingår i: Petre, T., Upsala-Minnen, 12 qvartetter för mansröster (sida eller nr 012)

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.