[Hänvisning till ett skillingtryck i UUB]

Language: Swedish Publication details: 1873Online resources:
Contents:
Sång öfwer Preussens krig mot Frankrike. På Frankrikes sköna och heliga jord; Krigssång. Fort, tappra kompani; Tro ej på kärlek! Snart sagt ifrån den ljufwa barndomstiden
No physical items for this record

Registret över UUB:s tryck är upprättat av Hanna Enefalk och omfattar skillingtryck fram t o m 1875. Registreringen är gjord efter tryckens framsidor.

Typ av material: Hänvisning till skillingtryck i Uppsala universitetsbibliotek

Tryckort: Åmål

Off/tryckeri: P.A. Petersons Boktryckeri

Hänvisning: UUB Svensk litteratur, Folkvisor vol 41, nr 116

Sång öfwer Preussens krig mot Frankrike. På Frankrikes sköna och heliga jord; Krigssång. Fort, tappra kompani; Tro ej på kärlek! Snart sagt ifrån den ljufwa barndomstiden

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.