[Hänvisning till ett skillingtryck i UUB]

Språk: Svenska Utgivning: 1875Onlineresurser:
Innehåll:
Jernwägsqwäde. (Eftertryck förbjudes af F. Fillberg.); Handtwerkarwisan; Mordet å Ingeniör Upmark och hans skjutsgosse den 1 September 1874
No physical items for this record

Registret över UUB:s tryck är upprättat av Hanna Enefalk och omfattar skillingtryck fram t o m 1875. Registreringen är gjord efter tryckens framsidor.

Typ av material: Hänvisning till skillingtryck i Uppsala universitetsbibliotek

Tryckort: Stockholm

Off/tryckeri: Boktryckeri-Aktiebolaget Forsete

Hänvisning: UUB Svensk litteratur, Folkvisor vol 43, nr 081

Jernwägsqwäde. (Eftertryck förbjudes af F. Fillberg.); Handtwerkarwisan; Mordet å Ingeniör Upmark och hans skjutsgosse den 1 September 1874

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.