[Med Hans Kongl. Maj:ts Allernådigste Tilstånd, kommer hof-urmakaren Johan Christian Knoop I dag, som är den 28 junii och hela Marknaden här i Staden på Rådhuset, ifrån Kl. 5 til 8. alla Efter Middagarne at låta höra et af honom förfärdigat Ur…]

Language: Swedish Publication details: u.o. : u.å.Online resources:
No physical items for this record

1 s. Från 1700-talet.

Typ av material: Visa ur småtryck

Ingår i: Med Hans Kongl. Maj:ts Allernådigste Tilstånd, kommer hof-urmakaren Johan Christian Knoop I dag, som är den 28 junii och hela Marknaden här i Staden på Rådhuset, ifrån Kl. 5 til 8. alla Efter Middagarne at låta höra et af honom förfärdigat Ur…

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
exp@musikverket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.