No physical items for this record

Digital kopia av mikrofilmat skillingtryck i KB. Normaliserad stavning för titel och/eller textbörjan anges i fältet Alternativ titel. Melodihänvisningar har alltid normaliserad stavning (efter Jersild 1975). Skillingtrycket är skannat i sin helhet, se länk.

Textbörjan: Jag höjer min röst, jag vill sjunga en visa

Antal strofer/verser: 8

Melodihänvisning: Sandahls kanon

Nyckelord: manliga missdådare

Original hos: KB

Typ av material: Visa ur skillingtryck

Ingår i: Två dikter av Tore Carlsson. Bildsköne Bengtssons framfart i mellersta Sverige [Jag högar min röst…]; Bildsköne Bengtsson i fängelsecellen [I fängelsecellen det lider mot kvällen…]. (nr 1)

Tryckort: Emmaboda

Off/tryckeri: Emmaboda tryckeri

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.