No physical items for this record

Digital kopia av mikrofilmat skillingtryck i KB. Normaliserad stavning för titel och/eller textbörjan anges i fältet Alternativ titel. Melodihänvisningar har alltid normaliserad stavning (efter Jersild 1975). Skillingtrycket är skannat i sin helhet, se länk.

Nyckelord: manliga missdådare, berättelse

Original hos: KB

Typ av material: Berättelse ur skillingtryck

Ingår i: Avskeds-versar tecknade från Alexander Breitfeldt som kommer att afrättas vid Stockholm 1843. (nr 1)

Tryckort: Stockholm

Off/tryckeri: L. Wikström

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.