No physical items for this record

Digital kopia av mikrofilmat skillingtryck i KB. Normaliserad stavning för titel och/eller textbörjan anges i fältet Alternativ titel. Melodihänvisningar har alltid normaliserad stavning (efter Jersild 1975). Skillingtrycket är skannat i sin helhet, se länk.

Textbörjan: Stanna ystra hop att skåda teckning af ett gräsligt brott

Antal strofer/verser: 14

Nyckelord: manliga missdådare

Original hos: KB

Typ av material: Visa ur skillingtryck

Ingår i: Utförlig berättelse om det förskräckliga röfvarmordet på mjölnaren Kähler och hans hustru. (2) En sång af gubben H. (3) En ny visa om lifvets skyddsenglar. (nr 2)

Tryckort: Växjö

Off/tryckeri: Smålandspostens boktryckeri

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.