No physical items for this record

Digital kopia av mikrofilmat skillingtryck i KB. Normaliserad stavning för titel och/eller textbörjan anges i fältet Alternativ titel. Melodihänvisningar har alltid normaliserad stavning (efter Jersild 1975). Skillingtrycket är skannat i sin helhet, se länk.

Textbörjan: Lyssnen till sången i qvällen, läggen på hjertat den väl!

Antal strofer/verser: 9

Melodihänvisning: Ensam i skuggrika dalen

Nyckelord: manliga missdådare, självmördare

Original hos: KB

Typ av material: Visa ur skillingtryck

Ingår i: En visa om skräddare-gesällen Claes Eklunds från Vattholma den 13. aug. 1887 timade sjelfmord. (nr enstaka)

Tryckort: Uppsala

Off/tryckeri: Arbetshemmets tryckeri

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.