En ny och märkvärdig visa [om Jöns Eliassons självmord]

Contributor(s): Language: Swedish Publication details: 1867Online resources:
No physical items for this record

Digital kopia av mikrofilmat skillingtryck i KB. Normaliserad stavning för titel och/eller textbörjan anges i fältet Alternativ titel. Melodihänvisningar har alltid normaliserad stavning (efter Jersild 1975). Skillingtrycket är skannat i sin helhet, se länk.

Textbörjan: Jag sjunga vill en sorglig sång

Antal strofer/verser: 61

Nyckelord: manliga missdådare, självmördare

Original hos: KB

Typ av material: Visa ur skillingtryck

Ingår i: En ny och märkvärdig visa [om Jöns Eliassons sjelfmord] (nr enstaka)

Tryckort: Östersund

Off/tryckeri: C. M. Berg

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.