No physical items for this record

Digital kopia av mikrofilmat skillingtryck i KB. Normaliserad stavning för titel och/eller textbörjan anges i fältet Alternativ titel. Melodihänvisningar har alltid normaliserad stavning (efter Jersild 1975). Skillingtrycket är skannat i sin helhet, se länk.

Textbörjan: Kanske du tryckt en annan till din sida

Antal strofer/verser: 7

Original hos: KB

Typ av material: Visa ur skillingtryck

Ingår i: Berättelse och visa om det den 13 mars 1871 i Upsala föröfvade brodermordet (nr 3)

Tryckort: Piteå

Off/tryckeri: W. R. Nygren

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.