No physical items for this record

Digital kopia av mikrofilmat skillingtryck i KB. Normaliserad stavning för titel och/eller textbörjan anges i fältet Alternativ titel. Melodihänvisningar har alltid normaliserad stavning (efter Jersild 1975). Skillingtrycket är skannat i sin helhet, se länk.

Textbörjan: Ett rykte ifrån Göteborg runt landet spritt glädje och sorg

Antal strofer/verser: 8

Melodihänvisning: Usch sån'a karlar det finns

Nyckelord: manliga missdådare

Original hos: KB

Typ av material: Visa ur skillingtryck

Ingår i: Ett par visor som handlar om Sol- och vår-Eriksson (1) [ Ett rykte ifrån Göteborg… ] (2) Bildsköna Bengtssons framfart i mellersta Sverige [ Jag höjer min röst… ] (nr 1)

Tryckort: Alingsås

Off/tryckeri: Central-Tryckeriet, Alingsås

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.