No physical items for this record

Digital kopia av mikrofilmat skillingtryck i KB. Normaliserad stavning för titel och/eller textbörjan anges i fältet Alternativ titel. Melodihänvisningar har alltid normaliserad stavning (efter Jersild 1975). Skillingtrycket är skannat i sin helhet, se länk.

Textbörjan: Så skall ditt lif i dag i luften ändas!

Antal strofer/verser: 6

Melodihänvisning: Min dag är all min sol är nederrunnen

Nyckelord: manliga missdådare

Original hos: UUB

Typ av material: Visa ur skillingtryck

Ingår i: Cypresser strödde omkring Jacob Guntlack då han år 1771 d. 16 Januarii … beledsagades til sitt bestämda öde. Härhos följer ock sagan om hundarnas privilegium. (nr 1)

Off/tryckeri: ej angivet

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.