Mördaren Pehr Victor Göthes sista och upprigtiga sjelfbekännelse öfver sitt å mamsell Anna Sofia Forsberg föröfvade mord, orsaken dertill, hemte alla de rysliga omständigheter, som varit förknippade med detsamma och hvilka EJ blifvit förut omtalade

Contributor(s): Language: Swedish Publication details: 1862Online resources:
No physical items for this record

Digital kopia av mikrofilmat skillingtryck i KB. Normaliserad stavning för titel och/eller textbörjan anges i fältet Alternativ titel. Melodihänvisningar har alltid normaliserad stavning (efter Jersild 1975). Skillingtrycket är skannat i sin helhet, se länk.

Nyckelord: manliga missdådare, berättelser

Original hos: KB

Typ av material: Berättelse ur skillingtryck

Ingår i: Mördaren Pehr Victor Göthes sista och upprigtiga sjelfbekännelse … [Jemte lefnadsbeskrivning.] (nr enstaka)

Tryckort: Stockholm

Off/tryckeri: J. & A. Riis

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.