No physical items for this record

Digital kopia av mikrofilmat skillingtryck i KB. Normaliserad stavning för titel och/eller textbörjan anges i fältet Alternativ titel. Melodihänvisningar har alltid normaliserad stavning (efter Jersild 1975). Skillingtrycket är skannat i sin helhet, se länk.

Textbörjan: Nu wår werld hon wil upfylla ondskans mått

Antal strofer/verser: 8

Melodihänvisning: Zion klagar med stor smärta

Nyckelord: manliga missdådare

Original hos: KB

Typ av material: Visa ur skillingtryck

Ingår i: Svane-sång hörde, då Gustav Magnus Hertzog för begångit mord geck till sitt rätt förtjenta straff at halshuggas på Hötorget i Stockholm, den 28 Julii 1742. (nr enstaka)

Tryckort: u.o

Off/tryckeri: ej angivet

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.