För blott några trettio år tillbaka lefde uti Dalsland det en man (textbörjan)

Contributor(s): Language: Swedish Publication details: 1865Online resources:
No physical items for this record

Digital kopia av mikrofilmat skillingtryck i KB. Normaliserad stavning för titel och/eller textbörjan anges i fältet Alternativ titel. Melodihänvisningar har alltid normaliserad stavning (efter Jersild 1975). Skillingtrycket är skannat i sin helhet, se länk.

Textbörjan: För blott några trettio år tillbaka lefde uti Dalsland det en man

Nyckelord: manliga missdådare

Original hos: KB

Typ av material: Visa ur skillingtryck

Ingår i: En ömkelig och hemsk berättelse samt visa om den, öfver hela riket sorgligt beryktade, häktade samt till chavotten lifdömde kyrkoherden i Silbodal Anders Lindbäck, som med förgiftat nattvardsvin afdagatagit sina församlingsboar. På fleres åstundan till trycket befordrad. (nr 2)

Tryckort: Härnösand

Off/tryckeri: G. C. af Klercker

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.