No physical items for this record

Digital kopia av mikrofilmat skillingtryck i KB. Normaliserad stavning för titel och/eller textbörjan anges i fältet Alternativ titel. Melodihänvisningar har alltid normaliserad stavning (efter Jersild 1975). Skillingtrycket är skannat i sin helhet, se länk.

Antal strofer/verser: 6

Melodihänvisning: Sjunges som psalmen No 213

Nyckelord: kvinnliga missdådare

Original hos: KB

Typ av material: Visa ur skillingtryck

Ingår i: Döds-suckar af enkan Anna Greta Jansdotter Lindgren och pigan Lovisa Bergros vid deras aflifvande på Vermdön d. 14 nov. 1827 (nr 2)

Tryckort: Stockholm

Off/tryckeri: Elméns & Granbergs Tryckeri

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.