No physical items for this record

Innehåller 5 nr.

Alternativ titel: Jag vet ett land långt upp i höga Nord

Textbörjan: Jag vet ett land långt upp i höga Nord

Antal strofer/verser: 1

Melodihänvisning: Musiken av Otto Lindblad

Typ av material: Visa i skillingtryck

Omfång/kondition: 8 s.

Ingår i: [A 1661]

Tryckort: Stockholm

Off/tryckeri: J. W. Holms tryckeri

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.