No physical items for this record

Innehåller 5 nr. Af en ung fånge. Afskrifven å Långholmen.

Textbörjan: Tro ej glädjen o jag såg ett tjäll

Antal strofer/verser: 5

Nyckelord: kåklåtar

Typ av material: Visa i skillingtryck

Omfång/kondition: 8 s.

Ingår i: [A 1665]

Tryckort: Stockholm

Off/tryckeri: Östermalmstryckeriet

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.