No physical items for this record

Innehåller 4 nr. Enligt framsidan skall ytterligare en visa finnas i trycket men denna saknas. [I rosens doft].

Alternativ titel: En utmärkt öm och varm kärleksvisa om Erik och Sigfrida

Textbörjan: Ack jemt förgäfves på blomsterstigen

Antal strofer/verser: 10

Melodihänvisning: Nu är det soligt och varmt på näset

Typ av material: Visa i skillingtryck

Omfång/kondition: 8 s.

Ingår i: [A 1667]

Tryckort: Stockholm

Off/tryckeri: Tr.-A.-B. Skandia Sthlm

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.