No physical items for this record

Innehåller 7 nr.

Textbörjan: I Serbien konungen har gift sig govänner

Antal strofer/verser: 7

Melodihänvisning: Sandals kanon. En ömklig visa mig lyster att sjunga

Typ av material: Visa i skillingtryck

Omfång/kondition: 8 s.

Ingår i: [A 1668]

Tryckort: Stockholm

Off/tryckeri: Tr.-A.-B. Skandia Sthlm

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.