No physical items for this record

Textbörjan: Glad såsom fogeln i morgonstunden

Antal strofer/verser: 1

Melodihänvisning: Musiken av Otto Lindblad och prins Gustaf

Typ av material: Visa i skillingtryck

Omfång/kondition: 8 s. Lösblad och sista sidan reva.

Ingår i: [A 1723]

Tryckort: Stockholm

Off/tryckeri: C. O. Grönstedts Boktryckeri Stockholm

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.