No physical items for this record

Textbörjan: Du har diamanter och pärlor

Antal strofer/verser: 4

Typ av material: Visa i skillingtryck

Omfång/kondition: 8 s. Lösblad.

Ingår i: [A 1726]

Tryckort: Stockholm

Off/tryckeri: J. W. Holms Tryckeri

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.