No physical items for this record

Alternativ titel: Sjung liten fågel

Textbörjan: Sjung liten fogel på grönan qvist

Antal strofer/verser: 2

Melodihänvisning: Musik av A[ugust] Säfström [1813-1888]

Typ av material: Visa i skillingtryck

Omfång/kondition: 8 s. Lösblad

Ingår i: [A 1736]

Tryckort: Stockholm

Off/tryckeri: C. O. Grönstedts Boktryckeri, Stockholm

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.