No physical items for this record

Jfr. OD 09:103 annat tryckeri.

Alternativ titel: Vid den trognas grav

Textbörjan: Så ser jag här den mull jag till din graf vill gå

Antal strofer/verser: 13

Melodihänvisning: Fall lätta snöflock fall

Typ av material: Visa i skillingtryck

Omfång/kondition: 8 s. Lösblad

Ingår i: [A 1742]

Tryckort: Stockholm

Off/tryckeri: Östermalmstryckeriet, Sthlm

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.