Varvid skall jag trösta mig

Language: Swedish Publication details: Tryckt i åhrOnline resources:
No physical items for this record

Ett antal skillingtryck som är sammanbundna. För att undvika ytterligare anteckningar på trycken så används den redan befintliga numreringen dvs [A 1747:]058-068, 086-087, 089-090, 092-095, 097-102 och 104-108. Jfr KB zz c 1765 a.

Alternativ titel: Hwar wid skal jag trösta mig?

Textbörjan: Varvid skall jag trösta mig

Antal strofer/verser: 17

Melodihänvisning: Ack min själ har lustigt mod

Typ av material: Visa i skillingtryck

Omfång/kondition: 8 s.

Ingår i: [A 1747]

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.