No physical items for this record

Eventuellt ett unikt tryck.

Alternativ titel: Kungen av Serbien får Draga Maschin

Textbörjan: I Serbien konungen har gift sig govänner

Antal strofer/verser: 7

Melodihänvisning: Sandals kanon En ömkelig visa mig lyster att sjunga

Typ av material: Visa i skillingtryck

Omfång/kondition: 8 s. Något sönderriven.

Ingår i: [A 1751]

Tryckort: Stockholm

Off/tryckeri: J. W. Holms Boktryckeri, Stockholm

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.