Lissabons undergång

Contributor(s): Language: Swedish Publication details: Tryckt i ÅrOnline resources:
No physical items for this record

Ett antal skillingtryck som är sammanbundna. För att undvika ytterligare anteckningar på trycken så används den redan befintliga numreringen dvs [A 1747:]058-068, 086-087, 089-090, 092-095, 097-102 och 104-108.

Alternativ titel: Sorgelig tanckar Öfwer Den widt-berömde Kongl. Residence- och Handels-Staden i Portugall Lissabons Undergång Genom En förskräckelig Jordbäfning, Som skedde All Helgona-Dag den 1. Nov. 1755.

Textbörjan: O Store Gud var är dock Lissabon nu bliven

Antal strofer/verser: 38

Melodihänvisning: Under den Thon: Den vedervärdighet som Then wederwärdighet, som

Nyckelord: jordbävning

Typ av material: Visa i skillingtryck

Omfång/kondition: 8 s.

Ingår i: [A 1747]

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.