Berättelse huru en kuriös matros som en gång har varit i östra Indien

Contributor(s): Language: Swedish Publication details: 1744Online resources:
No physical items for this record

Ett antal skillingtryck som är sammanbundna. För att undvika ytterligare anteckningar på trycken så används den redan befintliga numreringen dvs [A 1747:]058-068, 086-087, 089-090, 092-095, 097-102 och 104-108.

Alternativ titel: En ny Sannferdig Berättelse huru en Curieus Matros som en gång hafwer warit i Östra Indien upmuntrar sina andra Camerater som icke förr hade warit ther och huru han förkunnar them Wågen, Cursarna, Stiernorna, Planeterna, Landskaperna, samt Djuren, Trän, Fruchterna med mehra uti Östra Indien, ganska lustig til at sjunga, för them som ärnat sig åt Ost-Indien.

Textbörjan: Kom lustig kamrater kom lustig med och ni

Antal strofer/verser: 57

Melodihänvisning: Sjunges som: En visa vill jag sjunga om tal i Skriften finns

Typ av material: Visa i skillingtryck

Omfång/kondition: 8 s.

Ingår i: [A 1747]

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.