[Accnr: h1731, uppgift om titel saknas]

Contributor(s): Language: Swedish Online resources:
Contents:
visor
No physical items for this record

Reg. Ida Larsson föddes 1883 på en liten gård i Nyåker, Ärentuna och gifte sig redan som 17-åring med en bondson i byn Kyrsta, Ärentuna där hon levde hela sitt liv som bondmora. Hon fick 4 barn, däribland donatorns mor samt Nanny Larsson vars vishäfte har acc nr 1731. I Kyrsta fanns ett missionshus uppfört 1911, ägt av Storvreta Missionsförsamling och i bruk ända in på 1940-talet. Där predikades det, men mest ägnade man sig åt sång och musik, därifrån härstammar troligen både Ida och Nanny Larssons vishäften. Donatorns mamma (syster med Nanny) född 1906 spelade gitarr på gehör och sjöng också men hade inget eget vishäfte. Möjligen ärvde hon systerns och moderns eftersom de fanns bland hennes kvarlåtenskap 2002. Familjen tillhörde ingen frireligiös församling men tyckte det var roligt att delta i sång och musik. Bild på familjen samlad i Kyrsta i bifogad fil.

Datum: ca 1915 (inskrivet i boken)

Nyckelord: Andliga sånger

Typ av material: Handskrift Handskriven visbok

Omfång/kondition: Vaxdukshäfte 20 x 11,5 cm

Koppling till följande landskap: Uppland

Ort: Kyrsta, Ärentuna

Relaterade accessionsnummer: h1732

visor

Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
info@musikochteaterbiblioteket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.