Pianolyrik [Musiktryck] / redigerad av Fritjof Kjellberg. . - 2 uppl. . - 43 s. . - 2007/1681 2007/1682

Contains piano music of Sweden Med förord av Fritjof Kjellberg

Burlesque / Erik Alvin -- Sommartrall ; Och ängen stod full av blommor ; Marionetternas marsch / Margit E. Andersson -- Spelmannen / Tor Bengtsson -- Meditation / Nils Björkander -- Marcietta / Harry Danielsson -- Il Pastorello / Ejnar Eklöf -- Akvareller: Vaggsång ; Fjäriln ; Pastoral ; Bäcken / Gunnar de Frumerie -- Karaktärsstycken: Lamento ; Pezzo giocoso / Wilhelm Göransson -- Vårfrudagslåt ; Polska / Axel Hambraeus -- Impromptu nr. III / Ingemar Liljefors -- Humoristisk miniatyr / Carin Malmlöf-Forssling -- Gotländsk vaggvisa / Friedrich Mehler -- Scherzando / Gustaf Nordqvist -- Impromptu / Albert Runbäck -- Marsch ; Vals / Gerda Söderberg -- Ur "Små strofer" för unga pianospelare / Gunnar Thyrestam -- Caprice ; Rondo / Rune Wahlberg

N.M.S. 3365


Piano
Piano music

786.2
Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
exp@musikverket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.