Hambro, Camilla, 1966-


Det ulmer under overflaten Agathe Backer Grøndahl (1847-1907) : genus, sjanger og norskhet / [Elektronisk resurs] Camilla Hambro. . - 563 s. ill., musiknoter 25 cm . - Skrifter från Musikvetenskap, Göteborgs universitet, 91 1654-6261 ; . . - Skrifter från Musikvetenskap, Göteborgs universitet, 91 . . - Ij Ham PLAN 5 Ijz Grøndahl ÖS Ij on Ijz Grøndahl, A. B. eh mag 2008-04897 0806 iP 934 nb2008mon parobe B25.743 SVA : R:1 Personhistoria

Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008


Sammanfattning på engelska med titeln: What smoulders beneath the surface : Agathe Backer Grøndahl (1847-1907) : gender, genre and "Norwegianness"

9789185974078


Grøndahl, Agathe Backer, 1847-1907


Historiografi
Tonsättare--genusaspekter--historia--Norge--1800-talet--1900-talet
Musiker
Nationalism
Kompositörer--Norge--1800-talet--1900-talet
Musikvetenskap--historiografi
Estetik--genus--kvinnlighet
Musik--kritik
Kvinnor och musik
Historiography
Musicians
Nationalism
Composers--Norway--19th century--20th century
Musicology--historiography
Aesthetics--gender--feminity
Music--criticism


Analys och tolkning

780.92
Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
exp@musikverket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.