Lindgren, Erika


Musik till guds ära syndigt eller gott? en studie av kvinnors musicerande i den tidigkristna kyrkan / [Elektronisk resurs] : Erika Lindgren . - Uppsala : Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia, 2005 . - 74 s. . - F 1167 Pappersutskrift av digital fil

Magisteruppsats. Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia. Höstterminen 2005


Kvinnor och musik
Antiken
Fornkyrkan

780.901
Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
exp@musikverket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.