Buller i blåsväder : rapport från ett tvärvetenskapligt symposium om ljudemmisioner [dvs. ljudemissioner] från vindkraftverk den 25 mars 2011 . - Lund : Lunds universitet, 2011 . - 92 s. . - Skrifter från Lyssnande Lund, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, 11 1653-9354 ; . . - EMS : C1 Lyssnande Lund

Förord / Frans Mossberg, Ljudmiljöcentrum, Lunds universitet -- Ljudstress, vindkraft och hälsa / Gösta Bluhm, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet -- Närboendes upplevelser av ljud från vindkraftverk / Eja Pedersen, Halmstad Högskola & Lunds universitet -- Vindkraftsutbyggnaden vem bestämmer och baserat på vilken kunskap? / Stefan Larsson, rättssociologi, Lunds universitet -- Hur mycket vindkraft tål det svenska landskapet? / Erik Skärbäck, avdelningen för landskapsarkitektur SLU, Alnarp -- En analyse av lavfrekvent støy fra store vindmøllor / Christian Sejer Pedersen, Henrik Møller, Steffen Pedersen. Akustik, Aalborg Universitet, Danmark -- Skyddsavstånd till bostad vid bulleremission från vindkraftverk / Bertil Persson, tekn. Dr, docent i byggnadsmaterial, Bara


Ljudmiljö
Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
exp@musikverket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.