Musik- och teaterbiblioteket

I en jernvägskupé. : komedi i en akt. / öfversättning från franskan af B. Straube . - Stockholm, 1867 . - 20 s. . - Bibliotek för teatervänner. 96. 1867 . . - D 898:8 Sammanbundet med andra verk i D 898:1-10

I en järnvägskupé

Senare uppl. finnas.

I en jernvägskupé [rf1 rm2 rt3]


Pjästexter--Frankrike--1800-talet
Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
exp@musikverket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.