"En alldeles egen och förträfflig national-musik" : nio författare om Svenska folk-visor från forntiden (1814-1818) / redaktörer: Märta Ramsten & Gunnar Ternhag. . - 139 s. ill., musiknoter 25 cm . - Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, 139 0065-0897 ; Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv, 40 0081-9840 ; . . - Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, 139 Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv, 40 . . - B30.382 SVA : exp H. Ramsten, Märta (accnr: 30418) EJ HEMLÅN SVA : H. Ramsten, Märta (accnr: 30417) EJ HEMLÅN

Innehåller bibliografiska referenser och personregister

Svenska folk-visor från forntiden 200 år / Märta Ramsten -- Stadier i skabelsen af en nordisk nationalmusik 1780-1850 / Jens Henrik Koudal -- ... poesin är det undransvärdaste i hennes natur. Geijer, Herder, folket och nationerna / Anders Hammarlund -- Svenska folk-visor från forntiden och dess betydelse för visforskningen i Finland / Ann-Mari Häggman -- Ballader og melodiedisjon - kompromisser, tolkning og tradisjon / Astrid Nora Ressem -- Melodierna till Geijer & Afzelius Svenska folkvisor från forntiden - en alldeles egen och förträfflig National-Musik / Margareta Jersild -- Johann Christian Friedrich Hæffners folkvisearrangemang / Anders Dillmar -- När folkvisor blev sånger för manskör / Gunnar Ternhag -- Ironi og forvissing i 1800-tallet - perspektiver på viseforskningens alvor og almuens humor / Lene Halskov Hansen

9789187403163


Svenska folk-visor från forntiden


Folkmusik
Folkvisor--forskning


Sverige

782.42162397
Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
exp@musikverket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.