Bright Eyes /


Batt, Mike


Bright Eyes / Batt, Mike; Batt, Mike . - SVA : MTB 97k/274 (accnr: mtb06640) (xrefx xrvl xrefccm xrefNOTER)

Finns på Musik- och teaterbiblioteket. Textbörjan: Is it a kind of dream, Nyckelord: Pop, popmusik, populärmusik, schlager, 1970-tal, USA, pop tune, populärmelodi, hit text lyrics noter ackord ackordanalys chords Arrangemang: röst, ackordanalys. Ingår i: Popklassiker : 70-talet.
Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
exp@musikverket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.