Tsaren en tragisk förväxlingskomedi i två akter och elva bilder /


Törnqvist, Arne


[ Tsaren ]
Tsaren en tragisk förväxlingskomedi i två akter och elva bilder / [Kungl.Dramatiska Teatern 1981]. . - 124 bl. . - 4A

[rm19 rf4 rt23] [rt23 + extras]

Pjästexter, Sverige, 1900-talet


Dramatik

839.72
Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
exp@musikverket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.