Köhler, Emmy


Kvarnvisa / Köhler, Emmy; Köhler, Emmy . - SVA : exp E:1 (accnr: Bi 18783:09) (xrefx xrvl xrefccm xrefNOTER)

Text och melodi. Illustrerade af E.E-d. Nyckelord: text lyrics noter Ingår i: Köhler, Gunnars och Ingas roliga bok (sida eller nr 009)
Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
exp@musikverket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.