Musik- och teaterbiblioteket

[Accnr: h1696, uppgift om titel saknas] . - SVA : Torsgatan, Stallet (accnr: h1696) (xrefx xrvl xrefctm xrefMS)

Samling: Anders Westmans samling Typ av material: Handskrift Omfång/kondition: Nothäfte, 16*25 cm, med påskriften "Musikalbum 1:a fiol A. Westman" Ort: Högbonden; Deje

Div. folkmusik och populärmusik. Angivna titlar: Fritt wal (wals) // Wals // Wals af G. Pettersson // Marsch // Hambo-Polka // Hambo-Polka // Polka // Hambo-Polka // Hamburska // Larittza // Liten lefver än (polka) // Wattenledning + Johanna (Reinländer) // Hambo-Polka (sign. A.W.) // Den första kärleksdrömmen (Hambo sign. A.W.) // Konvaljens afsked (Boston Wals, med text) // Pas d espagne // En liten Skälmunge (Polka av Hildur Broström) // Echo från Norden, wals af Zikoff // Ett minne från Ullerud i Wermland // I skogen, polka-mazurka af Waldteufel // D-dur wals upptecknad af A. Westman 1908
Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
exp@musikverket.se / + 46 8 519 554 12